Otázka 1.1

Vyhledejte v tabulkách jádro
a) s nejvyšším magnetogyrickým poměrem.
b) s nejvyšším kvadrupolovým momentem.
c) s nejvyšším spinem.

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance