Otázka 1.2

Vypočtěte multiplicity M jaderných spinových stavů a napište možné hodnoty jaderného magnetického kvantového čísla mI pro jádra 1H, 2H, 4He, 11B, 10B, 27Al, 59Co, 209Bi v pořadí klesající energie stavu.

Nakreslete možné orientace úhlového momentu P a jeho průmětu Pz do osy z (totožné se směrem B0) pro 1H a 2H.

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance