Otázka 7.6

Vypočítejte zastoupení jednotlivých isotopomerů a nakreslete signál centrálního atomu kyslíku μ4-O v 17O NMR spektru sloučeniny Pb4O(Ot-Bu)6 s vyznačením intenzit jednotlivých linií.

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance