Otázka 3.20

Kolik signálů t-Bu skupin očekáváte v 1H NMR spektru roztoku obsahujícím směs dvou izomerů.

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance