Otázka 1.10

Která z následujících jader mají kvadrupolový moment:

1H, 2H, 7Li, 9Be, 10B, 11B, 14N, 15N, 19F, 23Na, 27Al, 31P, 39K, 51V, 59Co, 75As, 89Y, 93Nb, 103Rh, 115In, 197Au, 209Bi.

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance