Otázka 10.1

Vypracujte zadané úkoly pomocí programu na simulaci spekter, např. Topspin, g-NMR, DSYMPC, MestRe-C nebo jiného podobného programu. Pro každý případ popište změny, které se objeví ve spektru se změnou parametrů, tj. počet čar v multipletu, jejich relativní intenzity, šířky apod. a vyvoďte závěry. Pro každou studovanou molekulu nakreslete schematicky spinový systém. Jádra označte pomocí AMX notace a také čísly použitými při zadávání parametrů do simulačního programu (1 až 8). Šipkami spojte interagující jádra a označte interakční konstanty. Pokud není uvedeno jinak, použijte parametr line width 0.5 Hz pro 1H a 2 Hz pro ostatní jádra.

S pomocí simulačního programu nasimulujte vzhled 31P NMR spekter derivátu nido-karboranu.

image

Pro simulaci použijte následující parametry:
a) L = PPh2Me, spinový systém AX2, neuvažujte interakci s Ag jádry. δ(X) = 22.6 ppm, δ(A) = –0.8 ppm, Δν = 23.4 ppm = 2840 Hz, J(AX) = 68.2 Hz

b) Zahrňte do simulace vliv interakcí s Ag jádry. J(109Ag PX) = 293.5 Hz, J(107Ag PX) = 258.3 Hz, J(109Ag PA) = 512.5 Hz, J(107Ag PA) = 444.1 Hz

c) L = PPh3, spinový systém AB2, neuvažujte interakci s Ag jádry. δ(B) = 22.6 ppm, δ(A) = 19.3 ppm, Δν = 3.3 ppm = 401 Hz, J(AB) = 69.5 Hz

d) Zahrňte do simulace vliv interakcí s Ag jádry. J(109Ag PB) = 255.4 Hz, J(107Ag PB) = 224.0 Hz, J(109Ag PA) = 467.4 Hz, J(107Ag PA) = 410.0 Hz


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance