Otázka 7.9

Předpovězte počet linií (štěpení) a jejich relativní intenzity v 31P{1H} NMR spektru tetraedrického komplexu
[Cu{P(OCH3)3}4]+. Interakční konstanta intenzivnějšího multipletu má hodnotu 1200 Hz.

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance