Otázka 6.13

Přiřaďte hodnoty interakčních konstant 1JPH k následujícím sloučeninám: 754, 836, 1115 Hz.

image

Nakreslete 31P NMR spektra těchto sloučenin, které byly připraveny s obohacením 15N na 99%.

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance