Otázka 8.9

Určete kolik různých interakčních konstant existuje v následujících spinových systémech.

a) N(PF2)3
b) (NPF2)3
c) N2F2

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance