Otázka 6.11

Interakční konstanta 1J(13C-D) v deuterochlo­roformu má hodnotu 31.5 Hz. Nakreslete schematicky jeho 13C NMR spektrum. Jakou hodnotu má interakční konstanta 1J(13C-H) v chloroformu.

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance