Otázka 11.1

Seřaďte uvedené sloučeniny podle vzrůstající šířky signálů v 53Cr NMR:

CrO42- CrCl63- CrO2Cl2

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance