Otázka 11.2

Jaké signály očekáváte v 14N NMR spektru NH4NO3 a jaké budou pološířky signálů.

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance