Otázka 5.18

Kolik methylenových signálů očekáváte v 13C NMR spektru následujících molekul.

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance