Otázka 5.13

Kolik signálů očekáváte v oblasti CH2 a SiMe3 skupin v 1H, 13C a 29Si NMR spektrech v případě, že
a) R = methyl
b) R = 2-butyl

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance