Otázka 5.9

K jaké bodové grupě symetrie patří následující molekula amidoalanu.
Kolik signálů očekáváte v 1H, 13C a 19F NMR spektrech.

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance