Otázka 5.8

Kolik geminálních skupin obsahuje následující molekula. Kolik signálů lze očekávat v 1H NMR spektru ve statické molekule a kolik při rychlém procesu epimerizace.

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance