Otázka 5.7

Kolik signálů očekáváte v oblasti CH3 skupin v 1H NMR spektru 2-methyl-mléčnanového komplexu A pětikoordino­vaného Si. Jak bude vypadat signál CH2 skupiny v molekule B.

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance