Otázka 6.8

Předpovězte multiplicitu signálu komplexu [Nb{=N=P(NMe2)3}3Cl2] (tvar TBP, Cl v axiálních polohách) v 31P{1H} NMR spektru při 383 K (δ 17.9 ppm, 2J(Nb-P) = 297 Hz).

Nakreslete schematicky spektrum a vyznačte polohu chemického posunu a interakční konstanty.

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance