Otázka 12.7

Cyklopentadienylové kruhy v následující sloučenině jsou za laboratorní teploty chemicky neekvivalentní a v 1H NMR spektru poskytují dva singlety (volná rotace kolem vazby Ti-Cp centroid).
Při zvýšení teploty dojde ke koalescenci signálů. Vysvětlete průběh chemické výměny.

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance