Otázka 12.8

Klasifikujte následující chemické výměnné procesy jako degenerované nebo nedegenerované.

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance