Otázka 6.5

Nakreslete schematicky 31P NMR spektrum následujících fosforových sloučenin

a) A: 1JP-P = 502 Hz.

b) B: 1JP-P = 230 Hz.

c) Kolik signálů lze očekávat v 13C NMR spektru A a B?

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance