Otázka 13.2

Simulujte 1H NMR spektra pro nedegenerovanou výměnu označených protonů

ν1 = 20 Hz a ν2 = 50 Hz, p1 = 0.6, p2 = 0.4

a) k = 1 Hz
b) k = 1000 Hz
c) najděte hodnotu rychlostní konstanty výměny pro koalescenci

image

NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance