Otázka 1.9

Tellur se vyskytuje jako směs isotopů. Určete, které z nich jsou NMR aktivní.

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance