Otázka 9.10

Vysvětlete rozdíl mezi hodnotami interakčních konstant 1J(31P-19F):

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance