Otázka 6.20

S pomocí metody VSEPR předpovězte strukturu molekuly HCP. Nakreslete schematicky spektra s použitím následujících údajů: 1JCH = 211 Hz, 1JPC = 54 Hz, 2JPCH = 44 Hz.

a) 31P NMR a 31P{1H} NMR spektrum

b) 1H NMR spektrum

c) 13C NMR a 13C{1H} NMR spektrum

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance