Otázka 12.5

Vysvětlete vzhled 195Pt NMR spektra následujícího dithiokarbamáto komplexu. Za laboratorní teploty je rotace kolem vazby C-N pomalá vzhledem k časové škále NMR měření. Spektrum se skládá ze 4 signálů. Dva z nich mají stejnou intenzitu a vykazují 195Pt satelity s interakční konstantou 2J(195Pt-195Pt) = 87 Hz.

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance