Otázka 6.21

Chloroform-d1 byl fluorován pomocí SbF3 za katalýzy SbF5. Jaké produkty vznikly při této reakci. Spektra 1H a 13C NMR jsou uvedena na obrázku.

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance