Otázka 13.3

Série komplexů lanthanoidů [Ln(OPMe3)6][PF6]3 byla studována pomocí 1H a 31P NMR spektroskopie.

a) Pro které lanthanoidy lze očekávat problémy při měření 1H a 31P NMR spekter.

b) Přídavek Me3PO do roztoku [La(OPMe3)6]3+ v nitromethanu při 300 K způsobil vznik jediné široké linie v 31P{1H} NMR spektru, která zůstala zachována i při ochlazení na 245 K. Proč nejsou pozorovány oddělené chemické posuny pro obě látky.

c) Pro směs [Lu(OPMe3)6]3+ + Me3PO byly při 300 K pozorovány dva rozšířené signály, s chemickými posuny odpovídajícími čistým látkám. Vysvětlete tuto změnu podél lanthanoidové řady.

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance