Otázka 5.11

Kolik signálů v 19F NMR spektru (py)PF2Cl2-O-P(O)FCl bude pozorováno, pokud budou ve směsi přítomny všechny geometrické isomery.

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance