Otázka 3.11

Jak lze rozlišit pomocí 1H a 13C NMR spekter následující komplexní kationty:

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance