Otázka 2.7

Chemický posun CH3P(O)F2 byl v roce 1963 publikován vzhledem k CF3COOH (δ = 0) jako –25.0 ppm. CF3COOH má chemický posun –76.6 ppm vzhledem k δ(CFCl3) = 0.0 ppm. Přepočítejte chemický posun CH3P(O)F2 na dnes používanou konvenci a běžný standard.

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance