Otázka 5.20

Jakou vlastnost musí mít báze B, abychom pozorovali v 1H, 13C a 29Si NMR spektrech vždy dva signály v oblasti SiMe3 skupin.

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance