Otázka 6.17

Předpovězte multiplicitu signálu [HTa(PF3)6] v 1H NMR spektru.
(δ –8.7 ppm, 2J(31P-H) = 57 Hz a 3J(19F-H) = 5 Hz).
Molekula je nerigidní a všechny skupiny PF3 jsou ekvivalentní.

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance