Otázka 13.4

Kolik signálů lze očekávat ve 31P{1H} NMR spektru následující molekuly. Vysvětlete, proč je při 60 ºC pozorován pouze jeden signál.

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance