Otázka 2.2

Vypočítejte Larmorovu frekvenci 11B, 13C, 14N, 15N, 17O, 19F, 27Al, 29Si, 31P, 51V na spektrometru, na kterém rezonují protony při 300 MHz.

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance