Otázka 2.1

Vypočítejte Larmorovu frekvenci protonů v magnetickém poli 11.7440 T.

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance