Otázka 7.5

U sloučeniny Pb3ZrO(Ot-Bu)8 probíhá za normální teploty rychlá výměna ligandů. Její struktura odpovídá efektivnímu uspořádání na obrázku. Vypočítejte zastoupení jednotlivých isotopomerů a nakreslete signál centrálního atomu kyslíku μ3-O v 17O NMR spektru s vyznačením intenzit jednotlivých linií.

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance