Otázka 9.9

Vysvětlete rozdíl mezi hodnotami interakčních konstant:
WMe6 1J(183W-13C) = 43 Hz
W(CO)6 1J(183W-13C) = 126 Hz

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance