Otázka 3.19

Určete počet signálů v 1H a 29Si NMR následujících substituovaných cyklohexasilanech. Si představuje skupinu SiMe2 a SiX je SiMe(OH) nebo SiMe(NH2). Uvažujte i geometrické izomery.

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance