Otázka 12.2

Na obrázku je oblast SiMe2 signálů v VT 1H NMR spektrum [3,3]pyridinofanu. V roztoku tato molekula preferuje anti konformaci a inverze pyridinového jádra je velmi rychlá. Interkonverze na můstkových skupinách Me2Si-O-SiMe2 mezi konformacemi syn-(chair-chair) – syn(chair-boat) – syn(boat-boat) je velmi rychlá.

image
image

Navrhněte mechanismus chemické výměny.
Vypočtěte barieru dynamického procesu, když Tc = 208 K a Δν = 26.766 Hz.

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance