Otázka 2.3

Vypočítejte hodnotu magnetické indukce magnetu, Larmorovu frekvenci jádra, a polohy signálu v Hz a ppm.

Jádro B0 (T) ν0 (MHz) δ (Hz) δ (ppm)
1H 9.4 ??? ??? 1
13C 4.7 ??? 5000 ???
1H ??? 300.08 ??? 10
29Si 11.7 ??? ??? 5.3
113Cd 11.7 ??? ??? 5.3

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance