Otázka 2.8

Máte k dispozici NMR spektrometr pracující s magnetickým polem 11.74 T. Nakreslete schematicky NMR spektra následujících spinových systémů. Použijte stupnici chemických posunů v ppm a označte jednotlivé rezonanční signály hodnotami jejich chemických posunů.

a) Čtyři 1H NMR signály při 500 Hz, 1000 Hz, 1300 Hz a 3500 Hz nad TMS resonancí.

b) Tři 13C NMR signály při –1000 Hz, –1300 Hz a –12320 Hz pod resonancí benzenu (δ(C6H6) = 128 ppm vzhledem k TMS).

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance