Otázka 2.10

Spektra 195Pt a 1H NMR byla naměřena na stejném spektrometru. Když rezonanční frekvence pro jádra 195Pt byla 64.386 MHz, jaká je odpovídající frekvence pro protony.

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance