Otázka 3.10

Určete počet signálů v protonových NMR spektrech následujících heterocyklických sloučenin:

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance