Otázka 3.12

Možné struktury molekul karbonylů M4(CO)12 M = Ir, Co, jsou zobrazeny na schématu. Ve spektru 17O NMR derivátu iridia, měřeném v CDCl3 při –25 ºC, byl pozorován pouze jeden singlet, zatímco ve spektrum karbonylu kobaltu byly čtyři signály. Určete strukturu obou karbonylů.

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance