Otázka 3.14

Určete počet signálů a předpokládaný poměr jejich intenzit v 29Si NMR spektrech silikátových aniontů ve vodném roztoku. Každý bod ve schematickém vzorci značí tetraedr SiO4 a každá spojnice představuje kyslíkový můstek Si-O-Si (např.: •-• = O3SiOSiO3).

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance