Otázka 5.12

Určete, zda geminální skupiny v následujících molekulách jsou homotopické, enantiotopické nebo diastereotopické.

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance