Otázka 3.2

Které prvky symetrie lze nalézt v těchto molekulách?

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance