Otázka 3.6

Přiřaďte značky jednotlivým atomům v molekule propelanu. Uvažujte počet a intenzitu signálů ve spektrech 1H a 13C NMR.

image

1H NMR (600 MHz, CDCl3, TMS, ppm):
3.25 (s, 2H, H-2’ a H-6’),
1.70 (br s, 2H, H-1 a H-3),
1.57 (br s, 2H, H-5 a H-7),
1.55 (br s, 4H, H-4, 8, 9, 10),
1.45 (m, 6H, H-4, 8, 9, 10 a H-6),
1.34 (m, 4H, H-3’ a H-5’),
0.96 (m, 2H, H-4’)

13C NMR (75 MHz, CDCl3, TMS, ppm):
102.2 (C-8’= C-2),
80.8 (2C, C-2’ a C-6’),
40.0 (4C, C-4, 8, 9, 10),
39.1 (C-6),
29.2 (2C, C-5 a C-7),
28.7 (2C, C-1 a C-3),
22.3 (2C, C-3’ a C-5’),
20.8 (C-4’),
20.2 (2C, C-1’ a C-7’)

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance