Otázka 9.11

Nakreslete schematicky 31P a 119Sn NMR spektra a přiřaďte následující hodnoty interakčních konstant 2J(119Sn-O-31P) cyklickým kationtům C1 až C3 : 120, 69, 90 Hz.

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance