Otázka 3.3

U oktaedrického komplexu [Al(H2O)6]3+ proveďte postupnou substituci aqua ligandů fluoridovými ionty až na [AlF6]3-. Pro každý komplex určete bodovou grupu symetrie a přepokládaný počet signálů v 19F NMR spektrech. Uvažujte všechny geometrické isomery.

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance