Otázka 8.7

Určete typ spinového systému v difosforečnanech:

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance