Otázka 5.16

Určete kolik Me signálů bude ve spektrech následujících sloučenin:

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance