Otázka 3.22

Určete bodové grupy symetrie pro substituované deriváty benzenu od C6H6 po C6H3X3.

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance