Otázka 4.1

Vykazuje série 16-ti elektronových komplexů HB(3,5-Me2pz)3MoX2(NO) normální nebo inverzní halogenovou závislost chemického posunu?

X F Cl Br I
δ(59Mo), ppm 1274 1811 ---- 2272

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance