Otázka 4.2

Olefinické protony následující sloučeniny vykazují signály v 1H NMR spektru při δ(1H) –14.26 a 11.75 ppm. Přiřaďte hodnoty patřičným protonům a vysvětlete důvody pro tento extrémní rozdíl.

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance