Otázka 6.14

Přiřaďte hodnoty interakčních konstant k polohám v TPB (ekvatoriální nebo axiální): 1J(31P-13CF3) = 8 a 205 Hz, 2J(31P-19F) = 23 a 114 Hz.

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance