Otázka 8.5

Najděte všechny prvky symetrie a zakreslete je do obrázku. Přiřaďte bodovou grupu symetrie této molekule fosfanu. Kolik signálů očekáváte v 31P{1H} NMR spektru Pokud by tam byl více než jeden, jaká bude jejich relativní intenzita Uvažujte pouze jádra 31P a označte spinový systém Nakreslete schematicky 1H NMR spektrum derivátu, kde R substituenty budou isopropylové skupiny. Důležitý je počet signálů, počet linií v multipletech a relativní intenzity linií. Pořadí signálů na stupnici chemického posunu není v této úloze důležité, signály isopropylových CH jsou při nižším poli než CH3.

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance