Otázka 5.17

Kolik signálů t-Bu a Me skupin očekáváte v 1H a 13C NMR spektrech tohoto komplexu niklu?

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance