Otázka 6.9

Nakreslete schematicky 1H a 13C NMR spektra methylenové skupiny v aniontu [Al(CH2CH3)4]-. 1J(27Al-13C) = 73.2 Hz, 2J(27Al-H) = 7.1 Hz, 3J(H-H) = 7.9 Hz).

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance