Otázka 4.3

Chemický posun protonu imidazoliového kationtu je 4.58 ppm v CDCl3. V DMSO tento se signál objevuje při 9.12 ppm. Vysvětlete
a) změnu při přechodu z nepolárního do polárního rozpouštědla
b) vyšší stínění v CDCl3

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance