Otázka 6.25

Nakreslete 1H NMR spektrum hydridického protonu v kationu [HRu(Me2PCH2CH2PMe­2)2(P(OH)3)], který má chemický posun –8.7 ppm.

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance