Otázka 4.4

Chemické posuny NH a OH skupin v 1H NMR spektrech se běžně vyskytují v širokém rozmezí hodnot.
a) Ve které části spektra byste hledali signál pro proton účastnící se silné vodíkové vazby?
b) Jak by se dal identifikovat signál NH nebo OH skupiny v 1H NMR spektru pomocí D2O?
c) Vysvětlete proč chemický posun kyselých protonů karboxylový skupin je v oblasti kolem 12 ppm?

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance