Otázka 3.13

Kolik signálů lze očekávat v 59Co NMR spektru následujícího karbonylového klasteru?

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance