Otázka 9.4

Jednovazebná interakční konstanta 1JOH byla změřena pro vodu v plynné fázi, v kapalině a H3O+ (v SO2, HF, SbF5, –15 oC). Přiřaďte k hodnotám interakčních konstant v tabulce patřičné sloučeniny: H2O(g), H2O(l), H3O+:

sloučenina 1JOH, Hz
  106 +/- 2
  90 +/- 2
  79 +/- 2

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance