Otázka 5.23

Jakým způsobem by se dalo z NMR spekter zjistit, zda anion CH3SO3- je koordinačně vázán na atom Ga ve středu porfyrinového cyklu. Uveďte co nejvíce možností.

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance