Otázka 13.5

Bullvalen je klasický příklad fluxionality v molekule. Intramolekulární chemická výměna zaměňuje všech 10 CH skupin Copeho přesmykem a činí je ekvivalentní za zvýšené teploty. Ve spektru 1H NMR je jediný ostrý signál při 120 °C.

a) Označte spinový systém pro strukturu při pomalé výměně v 1H spektru.
b) Vypočtěte 1H a 13C chemické posuny při rychlé výměně.
c) Jedná se o výměnu degenerovanou nebo nedegenerovanou?
d) Ve kterém spektru dojde ke koalescecni při vyšší teplotě, v 1H spektru (100 MHz ) nebo 13C spektru na stejném spektrometru? Vypočtěte rychlostní konstanty při koalescenci v obou spektrech.

image
Skupina δ(1H), ppm δ(13C), ppm
A 2.13 31.0
B 5.70 128.5
C 5.62 128.3
D 2.07 21.0

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance