Otázka 7.8

Vypočítejte zastoupení jednotlivých isotopomerů pro B5H9. Uvažujte nuklidy 10B a 11B. Použijte naznačené skelety A až F.

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance