Otázka 6.29

Nakreslete schematicky 31P{1H} a 31P NMR spektra komplexů

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance