Otázka 5.2

Určete počet signálů a jejich relativní intenzity v 31P NMR spektru zinkofosfonátu [Zn2(thf)2(Et­Zn)6Zn44-O)(tBuPO3)8]. Molekuly THF a všechny atomy C a H byly v obrazku vynechány a pouze atomy Zn (světle modré), kyslíku (modré) a fosforu (žluté) jsou zde zobrazeny. Molekula má symetrii C2. Prvni pohled je podél této rotační osy a druhý je na ni kolmý. Osa C2 prochází atomem μ4-O ve středu molekuly.

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance