Otázka 1.6

Která NMR aktivní jádra mají vysoké přirozené zastoupení (nad 90 %).

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance