Otázka 10.5

Vypracujte zadané úkoly pomocí programu na simulaci spekter, např. Topspin, g-NMR, DSYMPC, MestRe-C nebo jiného podobného programu. Pro každý případ popište změny, které se objeví ve spektru se změnou parametrů, tj. počet čar v multipletu, jejich relativní intenzity, šířky apod. a vyvoďte závěry. Pro každou studovanou molekulu nakreslete schematicky spinový systém. Jádra označte pomocí AMX notace a také čísly použitými při zadávání parametrů do simulačního programu (1 až 8). Šipkami spojte interagující jádra a označte interakční konstanty. Pokud není uvedeno jinak, použijte parametr line width 0.5 Hz pro 1H a 2 Hz pro ostatní jádra.

Virtuální interakce (virtual coupling) v komplexech fosfanů.

image

a) 1H NMR spektra, 100 MHz, AA’ X3X’3 Použijte :
δ(A) = zadejte hodnotu
δ(X) = 1
JAX = 8 Hz
JAX‘ = 0.5 Hz
JXX = 0 Hz

Měňte parametr JAA‘ = 120, 60, 30, 15, 7, 1 Hz
(trans izomery mají obvykle JAA‘ = 120–60 Hz, zatímco cis 1–7 Hz)

b)13C NMR spektra, 24.5 MHz. Určete spinový systém.
Použijte :
δ(A) = zadejte hodnotu
δ(X) = 27 (CH3)
JAX = 15 Hz
JA’X = 0.3 Hz

Měňte parametr JAA‘ = 120, 60, 30, 15, 7, 1 Hz


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance