Otázka 5.3

Určete počet signálů a jejich relativní intenzity v 1H NMR spektru metalocenové sloučeniny Zr, pouze pro oblast CH3.
Pro: a) R = Me b) R = i-Pr

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance