Otázka 2.4

Methylamin poskytuje ve protonovém spektru dva signály vzdálené 115 a 185 Hz od signálu TMS. Komplex [Ni(CH3NH2)6]2+ poskytuje dva signály s hodnotami +4975 a 5895 Hz. Spektra byla měřena na spektrometru 60 MHz. Jaké jsou hodnoty chemických posunů v ppm. Jaké by byly hodnoty signálů stejných sloučenin v Hz pokud bychom vzorky měřili na 600 MHz spektrometru.

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance