Otázka 8.4

Klasifikujte spinový systém v 31P{1H} NMR spektru následující sloučeniny. Kolik CH3 signálů očekáváte v 1H NMR spektru volného ligandu.

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance