Otázka 9.6

Nakreslete schematicky signály methylenových skupin v 13C{1H} NMR spektrech kationtů C1 až C3.

Pro 119Sn satelity C1: 23.0 ppm, 1JSnC = 459 Hz, C2: 14.6 ppm, 1JSnC = 599 Hz, 2JSnC = 30 Hz, C3: 23.2 ppm, 2JSnC = 21.9 Hz, 1JSnC = 554 Hz, 3JSnC = 14 Hz.

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance