Otázka 5.24

Nakreslete 1H NMR spektrum následujícího chloridu-ethoxidu hlinitého.

image

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance