Otázka 6.1

Nakreslete multiplety a označte intenzity jednotlivých linií

a) SiMe4 (29Si, 0 ppm)
b) [PF6]- (31P, –146 ppm)
c) [La(OPMe3)6][PF6]3 (1H v CD3CN, 1.55 ppm)
d) [Sc(OPMe3)6]Br3 (31P v MeNO2, 57.8 ppm)
e) [Y(OPMe3)6]Cl3 (31P v MeNO2, 54.0 ppm)

Odpověď na otázku


NMR spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, jaderná magnetická rezonance